καλύτερα ή καλλίτερα; ==> καλύτερα

Φαροφύλακας

Απαρέμφατος Δροσουλίτης του πιο Μόρμυρου Φθόγγου
Προσωπικό λέσχης
Σπάνια βλέπει κανείς πια τους παλιότερους τύπους καλλίτερα, καλλίτερος/η/ο καθώς όλοι ορθογραφούμε καλύτερα, καλύτερος/η/ο.

Υπάρχει κόσμος που θεωρεί τους παλιότερους τύπους εξορισμού ορθότερους. Οι ορθογραφικές διορθώσεις, όμως, προτείνονται από γλωσσολόγους και καταγράφονται από λεξικογράφους, κι αυτό ύστερα από μελέτη κι όταν διαπιστωθεί πως ο ετυμολογικός δρόμος μιας λέξης δεν είναι αυτός που είχε υποτεθεί και πως μια διαφορετική γραφή είναι, από ετυμολογική τουλάχιστον σκοπιά, ορθότερη.

Κατά τους επιστήμονες που ασχολούνται με την γλώσσα, λοιπόν, η λ. καλύτερος έρχεται εύλογα απευθείας από το καλός και ομαλά κατά τον συγκεκριμένο σχηματισμό του συγκριτικού βαθμού σε –ύτερος όπως στα βαθύτερος, ευρύτερος, παχύτερος, ταχύτερος κτλ. Βέβαια, αυτές οι λέξεις (βαθύς, ευρύς, παχύς, ταχύς) το έχουν το ύψιλον στην κατάληξη αλλά καθώς ο σχηματισμός εδώ είναι κατά αναλογία κρατάμε και το ύψιλον ενώ τα δύο λάμδα δεν δικαιολογούνται.

Από ό,τι βλέπω να σημειώνει το Λεξικό Μπαμπινιώτη, την ορθογραφία καλύτερος την πρότεινε ο Γεώργιος Χατζηδάκις, ο πατέρας της γλωσσολογίας στην χώρα μας, ήδη το 1888, και αποτελεί την ορθογραφία που σημειώνουν όλα τα σύγχρονα λεξικά.

Φαίνεται, λοιπόν, πως η καλύτερη ορθογράφηση εδώ είναι η... καλύτερη.
:)
 
Last edited:
Top