"ήγουν" και "ήτοι"

Αγαπητέ μου, έχετε πάντοτε ενδιαφέρουσες απορίες.

Τα δύο αυτά λεξίδια, που σήμερα χρησιμοποιούνται μόνο σε αρχαιοπρεπή γραπτό λόγο, είχαν διαφορετική αφετηρία, αλλά σταδιακά συνέπεσαν στη σημασία «δηλαδή». Συγκεκριμένα:

Το αρχ. ἤγουν προήλθε από τη φράση ἢ γ' οὖν, που αρχικά σήμαινε «ή μάλλον, ή αλλιώς»· συνεπώς, επρόκειτο για κατάλληλη εισαγωγή διαφορετικής διατύπωσης ή επεξήγησης.

Το αρχ. ἤτοι προήλθε από τη φράση ἦ τοι «βεβαίως, όντως, πράγματι»· συνεπώς, μπορούσε να ακολουθήσει η τεκμηρίωση αυτού που είχε προηγουμένως αναφερθεί.

Σημειωτέον ότι το αρχικό η- των δύο λέξεων είναι διαφορετικό: Στο μεν ἤγουν πρόκειται για το διαζευκτικό ἤ, στο δε ἤτοι για το βεβαιωτικό επίρρημα «βεβαίως, αναμφισβήτητα».

Ευχαριστώ.
 
Εμείς ευχαριστούμε εσάς, που για ακόμη μίαν φορά όχι μόνον εξηγήσατε, αλλά δώσατε και παραπάνω πληροφορίες, για να καταλάβουμε καλύτερα!

Αγαπητέ μου, έχετε πάντοτε ενδιαφέρουσες απορίες.
Η ιδία η γλώσσα είναι ενδιαφέρουσα. Έχει πολλούς "μηχανισμούς" που αχρηστεύσαμε, όταν σταματήσαμε να τούς χρησιμοποιούμε, αλλά είναι ενδιαφέροντες (τουλάχιστον για εμένα).
 
Top