Το συναίσθημα στη λεκτική επικοινωνία

Καλησπέρα, ονομάζομαι Χάρης Στυλιάδης (https://scholar.google.gr/citations?user=tp6xqJQAAAAJ&hl=en), μεταδιδάκτορας στο εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του ΑΠΘ (http://medphys.med.auth.gr/nca). Ανάμεσα στα ενδιαφέροντα μου είναι η συναισθηματική επεξεργασία και αξιολόγηση ερεθισμάτων (λέξεις, εικόνες) καθώς και οι διαφορές στο συναίσθημα λόγω ηλικίας και φύλου. Τον τελευταίο καιρό έχω ξεκινήσει την αξιολόγηση 888 ελληνικών λέξεων ως προς το συναίσθημα που επιφέρουν κατά την ανάγνωση τους. Θεωρώ ότι το θέμα του συναισθήματος στη λεκτική επικοινωνία ίσως να σας ενδιαφέρει. H συμμετοχή ενηλίκων στο ερωτηματολόγιο συναισθηματικών λέξεων θα συνεισφέρει στη δημιουργία ενός βαθμονομημένου συναισθηματικού λεξιλογίου. Η βαθμονόμηση θα γίνει σε 4 «online» ερωτηματολόγια των 222 λέξεων, 1 ανά 5 μέρες. Ο μέσος χρόνος ενασχόλησης για το κάθε ερωτηματολόγιο είναι 25-30 λεπτά αλλά μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις ικανότητες σας στον υπολογιστή. Η συμμετοχή δεν είναι δεσμευτική αλλά είναι προτιμότερο να συμμετάσχουν όσοι νοιώθουν ότι σκοπεύουν να κάνουν και τα 4 ερωτηματολόγια. Η ανωνυμία των συμμετεχόντων είναι βασική προϋπόθεση, για το λόγο αυτό το μόνο στοιχείο που μένει στη φόρμα είναι το email σας αν και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ψεύτικο (π.χ. agnostos@gmail.com, noname@hotmail.com, jasonbourne@yahoo.com). Σε καμιά περίπτωση δεν θα γίνει χρήση του email σας. Κύριος σκοπός είναι η παρατήρηση στατιστικώς σημαντικών διαφορών στις δυο διαστάσεις του συναισθήματος, το σθένος και τη διέγερση, σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες π.χ. νεαρά άτομα (18-39), μεσήλικες (40-59) και ηλικιωμένοι (60+).
Θα εκτιμούσα τη συμμετοχή σας.

Με τιμή,
Στυλιάδης Χάρης

Τέσσερις σύνδεσμοι για το ερωτηματολόγιο των 888 συναισθηματικών λέξεων

http://goo.gl/forms/f8OYcCpMJk

http://goo.gl/forms/hbbsggJqvK

http://goo.gl/forms/Yh63Sdqzwo

http://goo.gl/forms/UECV6DarWj


Ένας σύνδεσμος για το ερωτηματολόγιο των 120 συναισθηματικών λέξεων που έχουμε χρησιμοποιήσει σε διάφορες έρευνες

https://goo.gl/forms/qlkYelGKV9uNCL3V2

υ.γ. μπορείτε ελεύθερα να τα προωθήσετε σε φίλους/γνωστούς που πιστεύετε οτι θα θέλουν να συμμετάσχουν
 
Top