Διπλόκλιτα ουσιαστικά λ.χ. ο χρόνος, οι χρόνοι και τα χρόνια

Σαλάτας

Κοινωνός
Γιατί λέμε "χρόνια πολλά", ενώ η λέξη είναι "ο χρόνος" καί όχι "το χρόνι"?
 

Σαώρη

Θεραπεύτρια Μαγικών Πλασμάτων
Προσωπικό λέσχης
Γιατί η λέξη χρόνος (όπως και κάποιες άλλες λέξεις) ανήκει στα διπλόκλιτα ουσιαστικά, όπου σχηματίζουν και πληθυντικό αριθμό διαφορετικού γένους από ό,τι στον ενικό. Για παράδειγμα και η λέξη λόγος, στον πληθυντικό είναι και οι λόγοι και τα λόγια.
 
Top