Βιβλία που θα θέλαμε να ξεχάσουμε για να τα ξαναδιαβάσουμε

Εγώ συγκεκριμένα τα βιβλία Witcher τα ξαναδιαβάζω άνετα ακόμα και αν δεν ξεχάσω κάτι. (που είναι απίθανο, όλο και κάτι θα ξεχάσω)

'Οσον αφορά τα spoilers συνήθως τα αποφεύγω καθώς η αναγνωστική απόλαυση είναι μεγαλύτερη, αν δεν ξέρω την εξέλιξη των γεγονότων.
 
Top