Από πού το παρωνύμιό σου;

Από την ηρωίδα του παιδικού βιβλίου Λόελλα η κόρη του Μπαμπά Μπέρτα της Μαρία Γκρίπε.
 
Top