Απορία για το "πρωτο-"

Υπάρχει πρόθεση "πρωτο-"? Δεν τό βρήκα πουθενά στις προθέσεις.
Αν δεν είναι, γιατί λέμε, π.χ., "πρωτοέκανα", και όχι "πρωτόκανα"? Δεν είναι σαν να λέμε, π.χ., "χρησιμεποίησα" (εσωτερική αύξηση χωρίς να υπάρχει πρόθεση)?
 
Top